-10%

Hệ thống tổng đài nội bộ PANASONIC KX-NS300 (18 trung kế – 120 TB Analog)

74.000.000  66.750.000 

Hệ thống tổng đài nội bộ PANASONIC KX-NS300 (18 trung kế – 120 TB Analog)

Liên hệ được giá tốt nhất